Bij deze vorm van dienstverlening verzorgen wij naast de overeenkomsten, facturatie en het debiteurenbeheer voor al uw opdrachten ook de volledige boekhouding van uw bedrijf. Voor het uitvoeren van de boekhouding werken wij samen met meerdere gespecialiseerde administratie- en accountantskantoren die zowel regionaal als landelijk werkzaam zijn.

Voordelen boekhouding door V.C.S.A  Dienstverlening

 • Meer tijd voor uw échte (vak)werkzaamheden
 • U gaat in zee met een betrouwbaar bedrijf
 • Alle administratieve werkzaamheden rondom uw bedrijf verzorgd door één partij
 • Wij verzorgen de contracten en algemene voorwaarden van uw opdrachten
 • Duidelijke urenregistratie
 • Wij verzorgen de facturatie voor uw opdrachten
 • Wij verzorgen het debiteurenbeheer (herinneringen, aanmaningen, incasso) van uw opdrachten
 • Wij verzorgen de complete boekhouding voor uw bedrijf
 • Wij kennen de markt en kunnen u  hierover adviseren
 • Goede dienstverlening tegen een vriendelijke prijs

De volgende werkzaamheden vallen onder de dienstverlening boekhouding:

 • verzenden facturen naar opdrachtgevers
 • verzenden herinneringen naar opdrachtgevers
 • verzenden aanmaningen naar opdrachtgevers
 • dossieroverdracht naar incassobureau
 • maandelijks sorteren van jou administratie
 • invoeren gegevens boekhouding
 • aangifte omzetbelasting per kwartaal
 • jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting
 • controle voorlopige en definitieve aanslagen
 • advisering (exclusief inhuur externe specialisten)

Hoe werkt het?

Aanmelden per mail of telefonisch:

 • Neem per email of telefonisch contact met ons op om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.
 • Via aanmeldingsformulier op de site. Dit formulier versturen per post of mail aan ons.

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek of komen we langs.

Bij een eerste afspraak vragen we dan om een kopie van de volgende documenten:

 • geldig ID-bewijs (paspoort/ID-kaart)
 • kopie geldige VAR-verklaring
 • kopie recent uittreksel KvK
 • bankpas bedrijfsrekening
 • eventuele vakdiploma’s
 • indien van toepassing VCA certificaat

Tijdens het gesprek spreken we onze werkwijze voor de dienstverlening “Z-Payrolling” nogmaals door en is er de gelegenheid vragen te stellen.

Mocht u besluiten om gebruik te maken van onze diensten maken we aanvullende afspraken en gaan we onderling een overeenkomst aan.

Indien van toepassing nemen wij contact op met je huidige boekhouder om alle reeds bekende gegevens en de eventueel al lopende administratie aan ons over te dragen.

Vanaf het moment dat u aan de slag gaat, kunnen de wekelijks gewerkte uren aan ons doorgeven worden via mail aan ons urenregistratiesysteem. Na accordering van de gewerkte uren door de opdrachtgever worden deze aan ons toegezonden en sturen wij een factuur aan de opdrachtgever.

Na binnenkomst van uw urendeclaratie versturen wij uit naam van uw bedrijf een onderbouwde factuur aan de opdrachtgever (u  ontvangt hiervan een kopie) met afgesproken betalingstermijn. U ontvangt binnen de betalingstermijn het afgesproken tarief van de opdrachtgever op uw bankrekeningnummer en geeft aan ons door of de facturen wel of niet op tijd betaald worden.

Wanneer de opdrachtgever de door ons voor of u  verstuurde facturen niet op tijd betaald, versturen wij herinneringen, aanmaningen en/of gaan een incassotraject in.

Eens per maand brengt u  alle relevante administratie in verband met de boekhouding bij ons langs of stuurt u deze via mail naar ons op. Wij verzorgen de verdere verwerking hiervan.

De kosten voor onze dienstverlening worden maandelijks  bij jou in rekening gebracht en gefactureerd.

Ons tarief

Ons tarief voor boekhouding inclusief facturatie (max. 5 facturen p/mnd) en debiteurenbeheer bedraagt € 125,00 exclusief BTW per maand.
Adres

Chroomstraat 6 postbus 8337
8211 AS Lelystad
Tel: 020-8203641
E-mail: info@vcsa.nl

Zakelijke gegevens

Stichting V.C.S.A. Thuiszorg
Kamer van Koophandel nr 77177363 
Fiscaal nummer: 86.09.24.142

IBAN: NL 82 INGB 000.91.44.868

AGB-Code: 41787142

E-Mail ons

email